سفیر ایران در سودان رونوشت استوارنامه خود را تسلیم کرد 

سیاست خارجی

شبیب جوریجری سفیر جدید جمهوری اسلامی ایران در سودان در دیدار با علی کرتی وزیر خارجه این کشور رونوشت استوارنامه خود را تسلیم کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، وی در این دیدار بر گسترش روابط دو کشور در همه زمینه ها بخصوص سیاسی و اقتصادی تاکید کرد.

کرتی، وزیر امور خارجه سودان نیز در این دیدار ابراز امیدواری کرد که روابط و همکاری تاریخی مشترک بین دو کشور مسلمان بیش از پیش شاهد گسترش در همه زمینه ها باشد.