رکورد تاریخی بیکاری در ایتالیا

رکورد,ایتالیا

رم - ایرنا - ˈموسسه ملی آمار ایتالیاˈ (ایستات) در تازه ترین گزارش خود از رکورد تاریخی و بی سابقه بیکاری در این کشور خبر داد و اعلام کرد که شمار بیکاران به حدود سه و نیم میلیون نفر رسیده است.

به گزارش روز سه شنبه ایرنا به نقل از موسسه ˈایستاتˈ، شمار بیکاران در ایتالیا در سه ماهه نخست سال جاری میلادی به حدود سه میلیون و 500 هزار نفر رسید که نسبت به مدت مشابه در سال گذشته 200 هزار نفر افزایش یافته است. این شاخص بیکاری در ایتالیا از سال 1977 یعنی از شروع آماربرداری در این کشور، بی سابقه محسوب می شود.

ایستات افزود: سطح اشتغال در ماه آوریل نسبت به ماه مارس گذشته دو دهم درصد و نسبت به مدت مشابه در سال قبل، سه دهم درصد کاهش یافت و به 55.4 درصد رسیده است.

معضل بیکاری در ایتالیا بی وقفه به مسیر خود ادامه داده و همواره به شمار بیکاران در این کشور افزوده می شود و داده های آماری ایستات مربوط به سه ماه نخست سال جاری در این زمینه بسیار نامطلوب است.

ایستات اعلام کرد: شاخص بیکاری در سه ماهه نخست سال جاری به 13.6 درصد رسید که 8/0 درصد نسبت به مدت مشابه در سال گذشته افزایش داشته و در 37 سال اخیر بی سابقه بوده است . شمار جوانان بیکار در ایتالیا در سنین 15 تا 24 سال نیز به 46 درصد رسیده است.

بر اساس این گزارش، شاخص بیکاری در ماه آوریل نسبت به ماه مارس تغییری نکرد، اما نسبت به مدت مشابه در سال گذشته 6/0 درصد افزایش یافت.

بر اساس داده های ایستات، شاخص بیکاری در جنوب ایتالیا در سه ماهه نخست سال جاری میلادی به 21.7 درصد و در میان جوانان این منطقه نیز به حدود 61 درصد رسیده است. 347 هزار جوان در جنوب ایتالیا برابر با 14.5 درصد کل جمعیت جوانان منطقه به دنبال کار هستند.

شمار افراد به اصطلاح ˈغیر فعالˈ در رده های سنی 15 تا 64 سال نیز در ماه آوریل 6/0 درصد نسبت به ماه مارس افزایش یافت و به 36.4 درصد رسید.

این در حالی است که ˈموسسه آماری اروپاˈ (یوروستات) اخیرا از کاهش بیکاری در کشورهای ˈحوزه یوروˈ خبر داد و اعلام کرد که شاخص بیکاری از 11.8 درصد در ماه مارس به 11.7 درصد در ماه آوریل کاهش یافته و همچنین نسبت به مدت مشابه در سال گذشته نیز 3/0 درصد کاهش یافت.

بیکاری در کشورهای عضو ˈاتحادیه اروپاˈ از 10.5 درصد به 10.4 درصد کاهش یافت در حالی که یک سال قبل برابر با 10.9 درصد بود.

در ماه آوریل شمار بیکاران در اتحادیه اروپا 25 میلیون و 471 هزار نفر اعلام شد، در حالی که در کشورهای حوزه یورو بیکاری به 18 میلیون و 751 هزار نفر رسیده است.

ایستات پیشتر نیز اعلام کرد که در سال 2012 میلادی 12.7 درصد از خانواده های ایتالیایی در حالت فقر نسبی بسر برده که 1.6 درصد بیش از سال 2011 بشمار می رود و از سال 1997 تاکنون بی سابقه محسوب می شود. همچنین 6.8 درصد از خانواده ها و هشت درصد از افراد در فقر مطلق بسر می برند که از سال 2005 تاکنون دو برابر و شرایط فقر برای خانواده ای پرجمعیت بدتر از قبل شده است. سقف حقوق ها نیز از سال 2011 متوقف شده و حقوق بازنشستگی نیز برای نیمی از مردم این کشور کمتر از یک هزار یورو در ماه است.

اروپام ** 2171**1651
کد N317427