همگام با انتخابات سوریه/

ادامه روند انتخابات ریاست جمهوری+ گزارش تصویری