تدابیر ریاضتی، الگوی اجتماعی اروپا را از بین برده است

تدابیر ریاضتی

تهران- ایرنا- گزارش سازمان جهانی حمایت اجتماعی نشان می دهد تدابیر ریاضتی بعد از بحران اقتصادی در اتحادیه اروپا، به افزایش فقر و کاهش سطح رفاه منجر شده است.

پایگاه اطلاع رسانی ˈیوروپ آبزرورˈ امروز (سه شنبه) نوشت: گزارش این نهاد از سازمان های وابسته به سازمان بین المللی کار واقع در ژنو، دستاوردهای الگوی اجتماعی اروپا که به کاهش فقر و افزایش رفاه در دوران بعداز جنگ جهانی دوم منجر شده بود، به دلیل اصلاحات کوتاه مدت اقتصادی اخیر از بین رفته است.

این گزارش نشان می دهد تحکیم مالی اقتصاد کشورهای اروپایی برای کاهش بدهی ها، نتوانسته است به رشد اقتصادی که برای ایجاد فرصت های شغلی بیشتر نیاز است منجر شود.

برپایه این گزارش،حمایت اجتماعی نه تنها فقررا کاهش می هد بلکه باعث افزایش رشد اقتصادی با ارتقای سلامت جسمی افراد آسیب پذیر، افزایش قدرت تولیدی آنها و افزایش تقاضای داخلی شده است.

این گزارش می افزاید خانواده ها در کشورهای بحران زده ای مانند ایرلند، قبرس، یونان و پرتغال شاهد کاهش درآمد خود بوده اند که در نهایت به کاهش مصرف منجر شده است.

در یونان حقوق و درآمدها از سال 2008 به بعد 35 درصد کاهش یافته در حالیکه نرخ بیکاری در این کشور 28 درصد افزایش یافته است. در همین حال اصلاحات در زمینه امنیت اجتماعی با نظامی جایگزین شده است که مسئولیت دولت یونان را کاهش می دهد.

سازمان بین المللی کار در این گزارش پیش بینی کرده است اگر فنلاند حمایت های اجتماعی از اقشار آسیب پذیر را در سال 2010 قطع کرده بود، نرخ فقر در این کشور بیش از 30 درصد می بود در حالیکه حدود 7 درصد است. این سازمان یادآور شده است بعضی اصلاحات ساختاری برای افزایش کارآیی دولت ها بوده است.

بر پایه این گزارش، تمرکز این اصلاحات به شدت متوجه اهداف مالی است که بودجه عمومی را متوازن می کند، بدون توجه خاص به اینکه این اقدامات چه مزایا یا مضراتی برای مردم دارد.

راهکار اروپا برای حل بحران مالی در پنج سال گذشته به افزایش بیکاری مستمر، کاهش دستمزدها و افزایش مالیات منجر شده است. هر سه معضل یادشده موجب افزایش فقر و محرومیت های اجتماعی میان 123 میلیون نفر یا 24 درصد از کل جمعیت در کشورهای اتحادیه اروپا شده است.

پیش از آغاز بحران در سال 2008، این آمار 116 میلیون نفر بود. امروزه آمار کودکانی که در فقر زندگی می کنند نسبت به پنج سال قبل 800 هزار نفر بیشتر است.

عده ای برآورد می کنند اگر تدابیر ریاضتی ادامه یابد، به طور متوسط 15 تا 25 میلیون نفر تا سال 2025 در فقر زندگی خواهند کرد. کمیسیون اروپا نرخ بیکاری را تا 26 میلیون نفر در 28 کشور اروپایی دانسته است.

بر اساس گزارش این کمیسیون، پنج میلیون و 300 هزار نفر بیکار هستند و نزدیک به نیمی از بیکاران از یک سال قبل شغلی نداشته اند.

ˈلسلو آندورˈ کمیسیونر کار اتحادیه اروپا، روز سه شنبه گفت: با آنکه نشانه هایی از بهبود اقتصادی دیده می شود، اما هنوز کند و بسیار شکننده است، همچنین این بهبود در سراسر کشورهای اتحادیه اروپا به میزان مساوی روی نداده است.

آندور می گوید تقریبا یک سوم از جمعیت اتحادیه اروپا با خطر فقر یا محرومیت اجتماعی روبرو هستند.

اروپام**9157**1485**1547
کد N317307