پروازهای شرکت هواپیمایی ترکیه به بنغازی در لیبی لغو شد

ترکیش ایر

آنکارا - ایرنا - شرکت هواپیمایی دولتی ترکیه ˈترکیش ایرˈ، در پی افزایش ناآرامیها در لیبی، پروازهای این شرکت به شهر ˈبنغازیˈ را لغو کرد.

به گزارش روز سه شنبه ایرنا، ترکیش ایر با انتشار اطلاعیه ای اعلام کرد که این شرکت پروازهایش به شهر بنغازی در لیبی را تا روز 15 ژوئن لغو کرده است.

شرکت هواپیمایی ترکیه علاوه بر بنغازی، به شهرهای ˈطرابلسˈ، ˈصبحاˈ و ˈمسراتاˈ در لیبی نیز پروازهای مداومی دارد.

با دخالت ژنرال بازنشسته ˈخلیفه حفترˈ در خشونتهای اخیر لیبی، این کشور در روزهای اخیر شاهد درگیریهای خونباری بوده است .

مرکز درگیریهای نیروهای وفادار به حفتر با گروههای مخالف دولت لیبی ، شهر بنغازی اعلام شده است .

خاورم ** 2012 **230**1651
کد N317252