گزارش خبرنگار اعزامی مهر از سوریه/23

تصاویر رای دادن اسد و همسرش/ المعلم و الحلقی رای خود را به صندوق انداختند