رییس یک موسسه دین پژوهی: ˈدین دولتیˈ، ابزار توجیه قدرت است

دین دولتی,روحانی

قم -ایرنا- رییس موسسه فرهنگی دین پژوهی ˈبشراˈ گفت: ˈدین دولتیˈ، ابزاری برای توجیه قدرت است.

حجت الاسلام والمسلمین ˈعلی باقری فرˈ روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا با اشاره به تفاوت

ˈدولت دینیˈ و ˈدین دولتیˈ گفت: دین دولتی با خواسته دولت ها تغییر جهت می دهد و در خدمت دولت قرار می گیرد ولی دولت دینی می کوشد بر پایه آموزه های دینی، خود را تنظیم و امکانات خود را در خدمت دین قرار دهد.

وی گفت: با توجه به نوع نگاه و نگرش دولت ها، اگر مردم دین را در آیینه دولت ها ببینند بطور قطع آسیب های زیادی به دین وارد می شود.

رییس موسسه دین پژوهی بشرا خاطرنشان کرد: دین دولتی، ابزاری در اختیار صاحبان قدرت و وسیله ای برای توجیه قدرت است ولی دولت دینی سعی می کند از امکانات خود در جهت پیشبرد احکام دینی استفاده کند.

وی افزود: دولت دینی سعی می کند تصمیم گیری و قانونگذاری و اجرائیات آن از چارچوبهای دینی خارج نشود ولی دین دولتی سعی دارد دین را وسیله ای برای توجیه قرار دهد.

باقری فر یادآور شد: با تشکیل دولت اسلامی بسیاری از نظرها محدود به این شد که مسوولیت دینی چه در حوزه فهم دین و چه در حوزه تبلیغ و پیاده کردن برعهده دولت است ولی گذر زمان نشان داد که این اندیشه صحیح نبوده است.

وی ادامه داد: دولت ها تعریف خاص و مسوولیت های خاصی دارند و پیوند زدن دولت ها به مسائل دینی باعث آسیب زدن برای دین و دینداری است.

باقری فر خاطرنشان کرد: دولتها همواره دستخوش تغییر و تحول هستند و نگاه افراد، طبقات و گرایشها به دولت ها نگاه هماهنگ و یکسان نیست، گاهی یک دولت از نظر قشری کاملا مطلوب و در نگاه قشر دیگر مطرود است و پیوند دادن دین با چنین وضعیتی، آسیب زاست.

استاد حوزه و دانشگاه یادآور شد: پیوند خوردن دولت با دین موجب این می شود که دین در این تغییر و تحولات و نگاه های همراه با محبت و نفرت، دچار تغییر شود.

باقری فر گفت: دولت ها بر پایه مصالح زودگذر گاهی تصمیماتی می گیرند که شاید با پاره ای از آموزه های دینی و نگاه های بلندمدت سازگار نباشد و بر این اساس، این باور شکل وجود دارد که نباید دین را دولتی کرد.

وی افزود: نباید کاری کنیم که مردم دین را آیینه دولت ببینند و تحولات مثبت و منفی دولت در نوع نگاه مردم به دین تاثیر داشته باشد، این مبنا و پایه ای است که رییس جمهوری را می تواند به اینجا بکشاند که نباید دین را دولتی کنیم.

وی همچنین ادامه داد: دولت حتی برای پیاده کردن دین نباید در حریم خصوصی افراد دخالت کند، بر اساس آموزه های دینی، خداوند راضی نیست دولت و مقام دیگری در حریم خصوصی افراد دخالت کند.

وی اظهار داشت: اساس دینداری و ایمان بر پایه آزادی، انتخاب و اختیار استوار است و هر نوع دخالتی در حریم خصوصی باعث حرکت انسانها به سمت ریاکاری خواهد شد و فرهنگ نفاق در جامعه شکل می گیرد.

رییس جمهوری اسلامی ایران اخیرا در سخنانی تاکید کرد: دولت دینی خیلی دولت خوبی است ولی دین دولتی را نمی دانم، باید بحث کنیم، دین را نباید به دست دولت بدهیم، دین دست کارشناسان خودشان است، دین بدست علما، حوزه ها، مراجع، صاحبنظران، فرهیختگان و دلسوزان است و آنها باید دین را تبلیغ کنند و دولت نیز باید از آنها حمایت و کمک کند.

این سخنان با واکنش برخی منتقدان دولت روبه رو شد.

موسسه فرهنگی دین پژوهی بشرا به ریاست عالی ˈمهدی مهریزیˈ و مدیریت ˈعلی باقری فرˈ از سال 1381 در قم آغاز به کار کرد و در حوزه ˈدین پژوهی با تاکید روی موضوعات خاصˈ فعالیت می کند.ک/3

7401 / 380/
کد N317144