تصمیم پادشاه ، اسپانیا را آشفته کرد

اعلام خبر کناره گیری خوان کارلوس، پادشاه اسپانیا از سلطنت گرچه خبری غیر منتظره بود اما بسیاری از اسپانیایی ها را خوشحال کرد.

تصمیم پادشاه ، اسپانیا را آشفته کرداعلام خبر کناره گیری خوان کارلوس، پادشاه اسپانیا از سلطنت گرچه خبری غیر منتظره بود اما بسیاری از اسپانیایی ها را خوشحال کرد.

 

 

 

 

 

اعلام خبر کناره گیری خوان کارلوس، پادشاه اسپانیا از سلطنت گرچه خبری غیر منتظره بود اما بسیاری از اسپانیایی ها را خوشحال کرد.

مخالفان سلطنت در اسپانیا دوشنبه شب و پس از اعلام این خبر به خیابان ها ریختند. آنها خواستار برگزاری همه پرسی در زمینه سلطنت بودند.

شمار تظاهرکنندگان در مادرید نزدیک به ۲۰ هزار نفر برآورد شده است. بسیاری از آنها این مناسبت را لحظه ای مهم برای تغییر مسئولیت های دولت در قانون اساسی می دانند.

یک شهروند اسپانیایی می گوید: “می خواهیم که قادر به انتخاب باشیم؛ نظام سلطنتی یا جمهوری که در آن مردم اسپانیا بتوانند در مورد نظام سیاسی مطلوبشان تصمیم بگیرند. من شخصا نظام جمهوری می خواهم که در آن حتی رئیس دولت هم توسط مردم انتخاب می شود.”

شهروند دیگری می افزاید: “الان زمان مناسبی برای چنین رویدادی است و همچنین زمان مناسبی برای مردم اسپانیاست تا درباره آینده خود تصمیم بگیرند. درست است که در دوره گذار وجود سلطنت است اما مردم اسپانیا باید حق تصمیم گیری در مورد آینده را داشته باشند.”

در بارسلونا هم به گفته پلیس نزدیک به پنج هزار نفر در خیابانها تجمع کردند. تظاهرات مادرید و بارسلونا به بطور خودانگیخته و از طریق شبکه های مجازی سازماندهی شد.

چنانچه قرار باشد ادامه سلطنت در اسپانیا به همه پرسی گذاشته شود، دولت حاکم راخوی باید مقدمات آن را فراهم کند.

منبع: یورونیوز

49261

کد N317028