21 انقلابی بحرین به 15 سال زندان محکوم شدند

آفریقا و خاورمیانه

رسانه های بحرین از محکوم شدن 21 انقلابی این کشور به 15 سال زندان خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صوت المنامه، جمعیت الوفاق بحرین در گزارشی اعلام کرد که دادگاه این کشور 21 شهروند انقلابی بحرین را به 15 سال زندان محکوم کرد.

الوفاق در این گزارش افزود: این احکام در حالی از سوی دادگاه بحرین صادر می شود که قاتلان و ناقضان حقوق بشر در این کشور تبرئه می شوند یا احکام سنگینی برای آنها در نظر گرفته نمی شود.

در ادامه گزارش گفته شده است: محکوم کردن این افراد چند روز پس از گزارش انتقادی سازمان دیدبان حقوق بشر درباره بحرین صادر شد. در این گزارش اعلام شد که دادگاه های بحرین حامی رژیم سرکوبگرانه آل خلیفه هستند.

سازمان دیدبان حقوق بشر گفته بود دادگاه بحرین با صدور احکام مشابه و زندان برای انقلابیون این کشور از رژیم دیکتاتوری آل خلیفه حمایت می کند.

الوفاف نیز در گزارش خود اعلام کرد که دستگاه قضایی بحرین به عنوان ابزاری برای انتقام گیری سیاسی و قلع و قمع مردم انقلابی این کشور به کار گرفته می شود.