گزارش خبرنگار اعزامی مهر از سوریه/21

حسان النوری رای خود را به صندوق انداخت

انتخابات سوریه

"حسان النوری" یکی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری سوریه دقایقی پیش در هتل شرایتون دمشق رای خود را به صندوق انداخت.

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به سوریه،  "حسان النوری" یکی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری سوریه دقایقی پیش در هتل شرایتون دمشق رای خود را به صندوق انداخت.

وی پس از انداختن رای خود در صندوق تاکید کرد: هر فردی که انتخابات را تحریم کند، در نهایت پشیمان خواهد شد.

النوری افزود: پیروزی هر کدام از سه نامزد انتخابات به معنای پیروزی ملت سوریه خواهد بود.