گزارش یورونیوز از روز سرنوشت ساز سوری ها

رای دهندگان سوری، امروز سه شنبه، پای صندوق های رای می روند تا رئیس جمهوری آینده کشور را انتخاب کنند.

گزارش یورونیوز از روز سرنوشت ساز سوری هارای دهندگان سوری، امروز سه شنبه، پای صندوق های رای می روند تا رئیس جمهوری آینده کشور را انتخاب کنند.

  

 

 

منبع: یورونیوز

26149

کد N316874