آشنایی با اعضای طالبان مبادله شده با اسیر آمریکایی/ انتقاد تند جمهوریخواهان از اوباما