افزودن نام بوکوحرام به لیست سازمان‌ های تروریستی اتحادیه اروپا

آفریقا و خاورمیانه

گروه بوکوحرام و جبهه النصره به لیست سازمان‌ های تروریستی اتحادیه اروپا اضافه شدند.

به گزارش خبرگزاریمهر به نقل از خبرگزاری پی تی آی، پس از گذشت چندین هفته از ربودن 200 دختر محصل در نیجریه، اتحادیه اروپا امروز سه شنبه نام گروه بوکوحرام و جبهه النصره در سوریه را در لیست سازمان‌ های تروریستی این اتحادیه قرار داد که مشمول تحریم های مالی و تسلیحاتی هستند.

بر اساس این گزارش افراد یا سازمانهایی که به لحاظ اقتصادی از این دو گروه تروریستی حمایت کرده، تسلیحات به آنها ارسال کرده و منابع انسانی در اختیارشان قرار دهند، مشمول این تحریم ها قرار می گیرند و این موضوع دو هفته قبل در شورای امنیت مطرح شده بود.

بوکوحرام که 10 سال پیش تاسیس شد، خواستار ایجاد دولتی در شمال نیجریه بود و در جریان اقدامات خشونت بار این گروه از سال 2009 تاکنون هزاران نفر کشته شدند.