• ۹بازدید

وزیر بهداشت جمهوری خودخوانده لوهانسک در حمله هوایی کشته شد

وبگردی