آخرین رده بندی زبانی پایگاه‎های اینترنتی؛

افزایش سهم زبان فارسی در اینترنت/ روند نزولی سایتهای چینی و عربی