انتقاد ازدولت:چرا بودجه استانها را به نمایندگان مجلس سپرده ایدکه در انتخابات به نفع خوداستفاده کنند؟

روزنامه جمهوری اسلامی نوشت:

از مراکز استانها خبر می‌رسد مبالغ زیادی خارج از بودجه جاری، در اختیار استانداری‌ها قرار گرفته تا طبق نظر نمایندگان مجلس در استان‌ها هزینه شود. این مبالغ که برای هر استان ده‌ها میلیارد تومان است به وسیله‌ای برای تحکیم موقعیت نمایندگان مجلس جهت جمع آوری مجدد رأی برای مجلس بعدی تبدیل خواهد شد. معلوم نیست آقای رئیس‌جمهور از این اقدام که شبیه اقدام دولت قبلی است با خبر است یا نه. صاحبنظران معتقدند رئیس‌جمهور باید سریعاً مانع توزیع این پول شود تا جلوی پیدایش فساد در روابط دولت و مجلس و جریان انتخابات گرفته شود.

 

17302

کد N316089