گزارش خبرنگار اعزامی مهر از سوریه/12

انتخابات ریاست جمهوری سوریه آغاز شد؛ رقابت سه نامزد برای جلب اعتماد مردم

آفریقا و خاورمیانه

انتخابات ریاست جمهوری سوریه از لحظاتی پیش در تمام مناطق این کشور به استثنای الرقه که متاسفانه جولانگاه تروریستهای تکفیری شده است، آغاز شد.

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به سوریه، رای گیری از واجدان شرایط در انتخابات ریاست جمهوری سوریه از ساعت هفت صبح به وقت دمشق (هشت و سی دقیقه به وقت تهران) آغاز شده است.

از جمعیت 25 میلیونی سوریه سه میلیون نفر به کشورهای دیگر  به سبب تهدیدها و اقدامات خشونت آمیز گروههای تروریستی، مهاجرت کرده اند و در زمان انتخابات 23 میلیون نفر در کشور حضور دارند.از 23 میلیون نفر جمعیت فعلی سوریه تعداد 15 میلیون و 845 هزار و 575 نفر با ثبت نام در کمیته های انتخاباتی، حق رای دارند.

البته در چهارشنبه گذشته، با وجود مانع تراشی و کارشکنی گسترده محور ضد سوری، سوریهای مقیم برخی کشورها به ویژه در لبنان، ایران و عراق حضور چشمگیری در انتخابات ریاست جمهوری داشتند، مدعیان دموکراسی همچون فرانسه و بسیاری از کشورهای دیگر که از گروههای تروریستی حمایت می کنند، مانع حق تعیین سرنوشت سوریهای مقیم این کشورها شدند.

کمیته عالی انتخابات سوریه در راستای برگزاری هر چه بهتر انتخابات ریاست جمهوری این کشور، 9 هزار و 601 حوزه انتخاباتی و 11 هزار و 776 مرکز اخذ رای در تمام استانهای سوریه برقرار کرده است.

شمار زیادی از اتباع سوریه که در کشورهایی نظیر آمریکا، فرانسه، بلژیک و برخی کشورهای دیگر با کارشکنی آنها، نتوانستند در انتخابات ریاست جمهوری سوریه شرکت کنند برای مشارکت در این جشن ملی خود را به سوریه رسانده اند.

بشار اسد رئیس جمهوری فعلی سوریه امروز در رقابت با حسان النوری و ماهر حجار خود از بییشترین بخت برای پیروزی در انتخابات دارد تا برای یک دوره هفت ساله دیگر رهبری مردم سوریه را برعهده بگیرد.