با کناره گیری پادشاه به نفع فرزندش؛

هزاران تن از مردم مادرید تظاهرات جمهوری خواهی برگزار کردند

اسپانیا,جمهوری خواهی

مادرید- ایرنا- هزاران تن از مردم مادرید دوشنبه شب با تجمع در میدان «سول» این شهر و پس از اینکه عصر امروز پادشاه اسپانیا به نفع فرزندش از سلطنت کناره گیری کرد، خواهان تغییر نظام سلطنتی به جمهوری شدند.

به گزارش ایرنا و به نقل از خبرگزاری رسمی افه، تظاهرکنندگان با در دست داشتن پرچم های جمهوری و با مشت های گره کرده، شعارهایی همچون ˈاسپانیا فردا جمهوری خواهد بودˈ ، ˈبوربون ها (خانواده سلطنتی اسپانیا ) باید در انتخابات تصمیم گیری شوندˈ و ˈگذر واقعی باید بدون پادشاه انجام گیردˈ را سر دادند.

گروه دیگری نیز با اشاره به دو جمهوری سابق در اسپانیا و ادعای آنها در سومین جمهوری، شعارهایی نظیر ˈزنده باد نبرد طبقه کارگریˈ و ˈبوربون ها را به کوسه ها بیندازیدˈ سر دادند.

تظاهرات مردمی نه تنها در مادرید، بلکه در بیش از 60 شهر اسپانیا و شهرهای خارج از کشور همچون پاریس، بروکسل، پورتو و یا برلین برگزار شدند.

در بین افرادی که در تظاهرات مادرید حضور داشتند، سیاستمدارانی از جمله «کایو لارا» رهبر حزب چپ متحد (سومین حزب بزرگ اسپانیا) افزون بر چند نماینده این حزب و «خوانچو لوپز د اورالد» سخنگوی حزب اکوئو به چشم می خوردند.

لارا در این رابطه به موهای سفید خود اشاره کرد و گفت: آن قدر برای جمهوری صبر کردم که موهایم سفید شدند؛ هرچند هنوز جمهوری نشده اما با کناره گیری پادشاه، جمهوری نزدیک است. چیزی که ما در اینجا شعار می دهیم این است که زمان آن رسیده، ملت حرف خود را بیان کنند.

پس از اینکه پادشاه ˈخوان کارلوس د بوربونˈ اعلام کرد به نفع فرزندش ˈفلیپه د بوربونˈ کناره گیری می کند، احزاب جمهوری خواه، کمونیست، چپگرا و دیگر احزاب اقلیتی اسپانیا، بر خلاف عقیده دولت حاکم ˈمردمیˈ، حزب سوسیالیست و دیگر احزاب بزرگ در مجلس، خواهان برگزاری رفراندم مردمی شدند تا مردم تصمیم بگیرند آیا جمهوری می خواهند یا پادشاهی را.

این تظاهرات در حالی برگزار شد که برگزار کنندگان، آن را به اطلاع دولت محلی نرسانده و مجوزی برای آن نداشتند و در نتیجه غیرقانونی بود.

اروپام **1234** 2023
کد N316064