خبرگزاری آلمان:

تدابیر امنیتی در آستانه انتخابات ریاست جمهوری در سوریه تشدید شد

انتخابات ریاست جمهوری سوریه

تهران – ایرنا - خبرگزاری ˈد.پ.آˈی آلمان روز دوشنبه در گزارشی از دمشق، از اجرای تدابیر شدید امنیتی یک روز قبل از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری سوریه در سطح این کشور خبر داد.

این گزارش به نقل از منابع خبری رسمی و منابع امنیتی سوریه اعلام کرد که دولت سوریه از صبح روزیکشنبه در آستانه برگزاری انتحابات ریاست جمهوری، طرح امنیتی ویژه ای را در سطح همه شهرهای این کشور به مورد اجرا گذاشت که بر اساس آن ارتش و نیروهای امنیت داخلی سوریه برای تامین امنیت رای دهندگان، حفاظت از مردم و مراکز رای گیری به حال آماده باش کامل در آمدند.

این گزارش به نقل از روزنامه ˈالوطنˈ سوریه نیز اعلام کرد که همه جایگاه های رای در سوریه که از صبح فردا آغاز به کار خواهند کرد برای رای دهی کاملا امن هستند و جای هیچ گونه نگرانی نیست.

خبرگزاری رسمی سوریه (سانا) نیز به نقل از ˈعمران الزعبیˈ وزیر اطلاع رسانی این کشور خبر داد که بیش از 200 شبکه خبری و اطلاع رسانی و هیات هایی از کشورهای مختلف جهان بر روند برگزاری این دوره از انتخابات ریاست جمهوری در این کشور نظارت خواهند کرد تا هیچ نوع اشتباه و یا تقلبی در مرحله برگزاری انتخابات و شمارش آراء صورت نگیرد.

به گزارش خبرگزاری آلمان، پیش بینی کارشناسان نیز از پیروزی قطعی ˈبشار اسدˈ رییس جمهور سوریه خبر می دهند.

رسانام**1378**5981
کد N315799