بیش ازیک سوم شرکت های تجاری درشهرآتن تعطیل شده اند

شرکت ها و کسبه تعطیل شده اند,یونان

آتن- ایرنا – براساس گزارش اداره آمار فدراسیون شرکت های تجاری وکسبه شهر آتن، براثر بحران مالی بیش از یک سوم شرکت های تجاری و مغازه ها تعطیل شده اند.

به گزارش ایرنا به نقل از بیاینه اداره آمار فدراسیون شرکت های تجاری وکسبه که در ماه مارس سال میلادی جاری به عمل آمد، ازمجموع 6هزارو377 شرکت تجاری ومغازه درشهر آتن، تعداد 2 هزار و 72 فقره، براثربحران مالی درکشورورشکسته وتعطیل شده اند.

اداره آمار فدراسیون شرکت های تجاری وکسبه گفته است،بطورمتوسط 35 درصد شرکت های تجاری و کسبه به علت عدم توانایی ادامه کسب وکارخود تعطیل و برای همیشه دست از کار کشیده اند.

براساس همین بیانیه مرکزتجاری مناطقˈسینداگماˈ،ˈمیدان آمونیا خیابان مرکزیˈ و ˈ ارموˈ که به سه گوشه تجاری سنتی شهرآتن معروفند، حدود 40 درصد ازشرکت های تجاری وکسبه ورشکسته وتعطیل شده اند.

براساس بیاینه فدراسیون شرکت های تجاری و کسبه شهرآتن، بیش از 30 درصد نیروی انسانی جوان دراین شرکت ها فعالیت داشته اند وبنابراین ازمجموع یک میلیون و 400 هزارشهروند بیکار در یونان ، حدود420 هزار نفر از آنان دراین شرکت ها و کسبه ها قبل از شروع بحران مالی ، مشغول بکار بوده اند.

اداره آمار فدراسیون شرکت ها و کسبه در بیاینه خود نیز گفته است : وضعیت شرکت های تجاری و کسبه در دیگر شهرهای یونان حتی دارای وضع بدتری نسبت به شهر آتن می باشند.

این اداره از دولت یونان خواسته برای ایجاد اشتغال از شرگت های تولید متوسط وکسبه برای سرمایه گذاری کوچک، کمک نماید تا بازار این کشور رونق و زمینه ایجاد اشتغال برای شهروندان فراهم آید.

اروپام**2170 **1547
کد N315787