تظاهرات هندی ها علیه خشونت با زنان با برخورد پلیس مواجه شد

زنان

تهران - ایرنا - پلیس هند دوشنبه برای متفرق کردن یک تظاهرات چندصد نفره علیه تجاوز به عنف که اکثر آنها را زنان تشکیل می دادند از ماشین های آب پاش استفاده کرد.

خبرگزاری فرانسه دوشنبه از دهلی نو گزارش داد که تعدادی از زنان که شمار آنان به چند صد نفر می رسید خواستار پایان بخشیدن به خشونت علیه زنان شدند.

زنان که در مقابل ساختمان وزیر ارشد ایالت اوتارپرادش دست به تظاهرات زده بودند فریاد می زدند ˈما دست بردار نخواهیم بودˈ.

چهارشنبه گذشته مردم جسد دو دختر 14 و 12 ساله را که از درخت ماگنو به دار آویخته شده بودند و پیش از اعدام مورد تجاوز قرار گرفته بودند در لاکنو پیدا کردند.

گفته می شود که مردم پلیس محلی را متهم می کنند که از آنجایی که دختران به قشرهای پایین طبقات هندی براساس قوانین هند متعلق بوده اند توجهی به یافتن جنایتکاران نکرده اند.

هند در سال 2012 پس از تجاوز گروهی به یک دختر در یک اتوبوس در دهلی نو قانون مجازات حملات علیه زنان را تغییر داد اما مسئولان تلاش جدی برای ریشه کن کردن آزار و اذیت جنسی علیه زنان نکرده اند.

این حمله خشم مردم به ویژه زنان در دهلی نو و دیگر نقاط هند را دامن زد و تظاهرات متعددی علیه رفتار خشونت آمیز علیه زنان برپاشد.

طرفداران حقوق زنان و سیاستمداران می گویند که رفتار مسئولان در برخورد با مورد اخیر در اوتارپرادش نشان می دهد مسئولان درباره ازار و اذیت زنان جدی نیستند.

ˈآخیلش یاداوˈ وزیر ارشد اوتارپرادش در کمال گستاخی در پاسخ به یک زن خبرنگار در این زمینه گفته بود: شما که مورد اذیت و آزار قرار نگرفته اید، اینطور نیست؟

پدر وی نیز که رییس حزب حاکم در اوتارپرادش است در جریان رقابت های انتخاباتی ایالت گفته بود که ˈتجاوزکاران با حکم اعدام مواجه نخواهند شد.ˈ زیرا در آن صورت ˈپسرها پسر خواهند آمد.ˈ

گزارش ها حاکیست که پلیس تحقیقات در زمینه تجاوز و قتل های اخیر را با دستگیری پنج مظنون آغاز کرده است.

رسانام**1533**1392
کد N315392