مانع تراشی 14 مارس در برابر انتخابات/

سوریهای مقیم لبنان خواستار برگزاری انتخابات در بیروت همزمان با دمشق شدند

آفریقا و خاورمیانه

سوریهای مقیم لبنان که نتوانسته بودند رای خود را در انتخابات به صندوقها بیندازند، خواستار برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در بیروت همزمان با سوریه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه الوطن نوشت سوریها خواستار برگزاری انتخابات در بیروت در واکنش به اظهارات وزیر کشور لبنان شدند.

این روزنامه افزود سوریهای حاضر در لبنان از کمیته عالی قضایی انتخابات خواستند لبنان را از سازوکارهای سازماندهی عملیات رای گیری مستثنی کرده و بار دیگر باب انتخابات را در سفارت سوریه در الیرزه بیروت در سومین ماه جاری همزمان با انتخابات در داخل سوریه باز کند تا سوریهایی که نتوانستند در چهارشنبه(هفتم خرداد)هفته گذشته رای خود را به صندوقها بیندازند، بتوانند حق قانونی خود را اعمال کنند.

این درخواست در واکنش به تصمیم نهاد المشنوق وزیر کشور لبنان مطرح شد که ویژگی آواره بودن را از تمام سوریهایی که وارد سوریه شوند، حذف کرده است.

الوطن نوشت تماسهای تلفنی متعددی دریافت کرده است که طی آن شمار زیادی از سوریهای مقیم لبنان نتوانسته اند در دو روز اختصاص یافته برای انتخابات در هفته گذشته به سبب استقبال گسترده ای که از آن صورت گرفت، شرکت کنند و آنها امیدوار بودند که بتوانند روز سه شنبه در مراکز مرزی رای خود را به صندوقها بیندازند، اما تصمیم وزیر کشور لبنان مبنی بر عدم اجازه به سوریها برای بازگشت به لبنان در صورت ترک آن، مانعی در برابر رای دادن آنها شده است که هدف از این تصمیم المشنوق(که سیاستها و مواضعش بیشتر با جریان 14 مارس همسو است) تنگ کردن عرصه بر سوریها و محروم کردن آنها از حق انتخاب رئیس جمهور جدید است.

سوریها درخواست کرده اند که امکان رای گیری مجدد از آنها برای یک یا دو روز در سفارت سوریه در بیروت فراهم شود.

انتخابات ریاست جمهوری سوریه فردا سه شنبه در داخل این کشور برگزار خواهد شد، سوریهای مقیم کشورهای دیگر به استثنای کشورهای حامی گروههای مسلح که حق تعیین سرنوشت مردم سوریه را نادیده گرفتند، اواخر هفته گذشته طی روز آرای خود را به صندوقها انداختند، حضور چشمگیر سوریها به ویژه در لبنان و عراق پای صندوقهای رای، سبب سرخوردگی و عصبانیت گروههای تروریستی و حامیان آنها شده است.