اهمیت اتحادیه اقتصادی اوراسیا از نگاه تحلیل گران جمهوری آذربایجان

روسیه,اتحادیه اوراسیا

باکو- ایرنا- توافقنامه اتحادیه اقتصادی ˈاوراسیاˈ از سوی روسای جمهور روسیه، قزاقستان و بلاروس هفته گذشته بدون حضور جمهوری آذربایجان به امضا رسید ، این اقدام پرسش برانگیز باعث شد که تحلیل گران اقتصادی و سیاسی این کشور به واکاوی و کنکاش در باره آن بپردازند.

روزنامه ˈاکسپرس باکوˈ در تازه ترین شماره خود، به بررسی دیدگاه تحلیل گران سیاسی و اقتصادی جمهوری آذربایجان در باره امضای سند رسمی اتحادیه اقتصادی ˈاوراسیاˈ از سوی روسای جمهور روسیه، قزاقستان و بلاروس پرداخت.

ˈوفا قلی زادهˈ کارشناس سیاسی و مشاور سابق دولت آذربایجان در این باره می گوید: اتحادیه اقتصادی اوراسیا نمی تواند هم ردیف با اتحادیه اروپا باشد؛ جمهوری آذربایجان تاکنون از ورود به این اتحادیه خودداری کرده و در آینده نیز چنین خواهد کرد.

به گفته این کارشناس، روسیه حتی با وعده بازگرداندن منطقه قره باغ به جمهوری آذربایجان نمی تواند این کشور را برای ورود به این اتحادیه ترغیب کند، زیرا در مساله قره باغ 20 سال است که هیچ پیشرفتی حاصل نشده و علت اصلی آن نیز خود روسیه است.

ˈالمان نصیرلیˈ دبیر کمیسیون بین المللی حزب حاکم ˈینی آذربایجانˈ در این باره می گوید: ˈولادیمیرپوتینˈ رییس جمهوری روسیه چند سال پیش گفته بود که اتحادیه اقتصادی اوراسیا در واقع شبیه اتحادیه اروپا و یک اتحادیه اقتصادی است و هیچ ربطی به مسائل نظامی ندارد.

وی افزود: اما، بعدها روشن شد که روسیه غیر از این را نمی توانست بگوید و اگر چیز دیگری می گفت، موضوع مطرح شده بدون رسیدن به هدف از بین می رفت.

به گفته او، الحاق جمهوری آذربایجان به این اتحادیه و نیز اتحادیه گمرکات کشورهای هم سود دارای موانع جدی است و این موانع هم به روسیه بر می گردد.

به گفته تحلیل گر دیگری از جمهوری آذربایجان به نام ˈراسیم موسی بی افˈ، کشورش هیچ وابستگی اقتصادی و انرژی به کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا ندارد، به همین دلیل شانس روسیه برای فشار بر جمهوری آذربایجان جهت الحاق به این اتحادیه بسیار کم است.

به گفته موسی بی اف، پایه گذاران این اتحادیه نمی توانند مزایای الحاق جمهوری آذربایجان به این اتحادیه را نشان دهند و اصراری هم به الحاق آذربایجان به آن اتحادیه ندارند.

وی افزود:احتمال دارد که کشورهای یاد شده برای جلب نظر جمهوری آذربایجان برای پیوستن به این اتحادیه، دست به ترغیب و تشویقاتی هم بزنند.

روزنامه اکسپرس باکو در ادامه ارزیابی موضوع به نقل از ˈزرتشت علیزادهˈ تحلیل گر سیاسی و رهبر سابق حزب سوسیال دموکرات جمهوری آذربایجان نوشت : رهبران سه کشور مؤسس این اتحادیه (روسیه، بلاروس و قزاقستان) هیچ اهمیتی به رشد اقتصادی واقعی نمی دهند و اگر واقعا به این مسأله اهمیت می دادند، عضویت جمهوری آذربایجان در این اتحادیه می توانست، مفید باشد.

در مقابل این دیدگاه ها، ˈقابیل حسینلیˈ یکی دیگر از کارشناسان جمهوری آذربایجان، عضویت کشورش در اتحادیه اوراسیا را امکان پذیر می داند.

وی پیش از این در مصاحبه با پایگاه خبری ˈآخار آذˈ گفت: هم اکنون به خاطر وضعیت بغرنجی که در ارتباط با مساله اوکراین گریبانگیر روسیه شده است، عضویت باکو در اتحادیه اوراسیا منتفی نیست.

به گفته او، اگر روسیه ضامن بازگردانی قره باغ به جمهوری آذربایجان شود، عضویت باکو در اتحادیه گمرکی و اتحادیه اوراسیا امکان پذیر و احتمالا به تغییر جهت گیری این جمهوری منجر خواهد شد.

حسینلی با اشاره به نگرانی جهان غرب و ترکیه از امکان عضویت جمهوری آذربایجان در اتحادیه های پیشنهادی روسیه، می افزاید: در حال حاضر جمهوری آذربایجان خط همکاری صد در صدی با روسیه را در پیش نگرفته است، ولی چنانچه این کشور برخورد صادقانه ای در برابر جمهوری آذربایجان داشته باشد، باکو همکاری با مسکو را انتخاب خواهد کرد.

پیمان اتحادیه اقتصادی اوراسیا روز پنجشنبه گذشته در ˈآستانهˈ پایتخت قزاقستان از سوی روسای جمهور روسیه، قزاقستان و بلاروس به امضا رسید .

خاورم*1206*7074**1446
کد N314906