به مناسبت تصویب قانون بلدیه؛

شهرداری 107 ساله شد

کد N314530