وزیر سابق لبنانی:

نامزدی سمیر جعجع ننگ برای دموکراسی لبنان است

آفریقا و خاورمیانه

وزیر سابق لبنانی در سالروز ترور رشید کرامی به شدت سمیر جعجع را مورد حمله قرار داد و حضور وی در عرصه سیاسی لبنان را ننگ برای دموکراسی دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه العهد، فیصل کرامی اعلام کرد: رشید کرامی به این علت ترور شد که در برابر تجزیه لبنان، فدرالیسم و خواسته های اسرائیل ایستاد و مزدوران اسرائیل وی را کشتند و هم اکنون نیز در عرصه سیاسی لبنان حضوری قوی دارند.

وی افزود: نامزدی سمیر جعجع برای ریاست جمهوری مضحک و حضور جعجع در عرصه سیاسی لبنان ننگ برای دموکراسی لبنان است. نامزدی این جنایتکار ویران کننده همزیستی مسالمت آمیز در لبنان و توهین به اهل تسنن است.

وزیر سابق ورزش لبنان که در سالروز ترور رشید کرامی سخن می گفت بیان کرد: ما هرگز مسامحه نمی کنیم و فراموش هم نمی کنیم اما انتقام جو نیستیم.