احتمال مذاکره رسمی آمریکا با طالبان افغانستان

آسیا اقیانوسیه

وزیر دفاع آمریکا از احتمال مذاکره رسمی آمریکا با طالبان افغانستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، چاک هیگل وزیر دفاع آمریکا از احتمال مذاکره رسمی نمایندگان آمریکا با طالبان افغانستان خبر داد.

وی امروز وارد کابل شده و به دیدار نیروهای آمریکایی در بگرام رفته است.

سفر وی به افغانستان یک روز بعد از توافق آمریکا و طالبان درباره آزادی نظامی آمریکایی در اسارت طالبان صورت گرفته است، توافقی که با میانجیگری قطر صورت گرفت.