انتخابات مجدد شهرداری ها در14حوزه انتخاباتی ترکیه برگزار شد

انتخابات

آنکارا- ایرنا- انتخابات مجدد شهرداری ها در 14 حوزه انتخاباتی، برای انتخاب شهردار و اعضای شورای دو شهر در ترکیه برگزار شد.

به گزارش روز یکشنبه ایرنا، انتخابات شهرداری های ترکیه روز دهم فروردین ماه گذشته با شرکت نامزدهای احزاب مختلف برگزار و حزب حاکم ˈعدالت و توسعهˈ پیروز انتخابات شد.

شورای عالی انتخابات ترکیه که تنها مرجع قانونی برگزاری انتخابات در این کشور به شمار می رود و احکام آن لازم الاجراست، پیش تر بعد ازبررسی شکایت ها و اعتراضات، انتخابات در دو شهرˈ یالوا ˈ و ˈ آغری ˈ را به علل مختلف لغو و حکم به تجدید آنها داد.

دراین حوزه های انتخاباتی درمجموع 203 هزار نفر پای صندوق های رای رفتند.

درانتخابات شهرداری ها در روز دهم فروردین ماه گذشته در شهر آغری ˈسری ساکیکˈ نامزد کردهای مخالف از حزب صلح و دمکراسی با اختلاف 10 رای بر رقیب خود ˈحسن ارسلانˈ از حزب حاکم ترکیه به پیروزی رسید.

حزب حاکم به نتایج این انتخابات اعتراض کرد و در مرحله اول شمارش آرا نامزد حزب حاکم ترکیه با یک رای اختلاف به پیروزی رسید.

حزب صلح و دمکراسی با ادعای شمارش ناقص آرا خواهان ابطال انتخابات شد و شورای عالی انتخابات پس از بررسی دو باره حکم به لغو انتخابات و تکرار آن داد.

حزب حاکم ترکیه مدعی است طرفداران حزب صلح و دمکراسی به زور و تهدید مردم منطقه را به دادن رای به این حزب طرفدار ˈپ.ک.کˈ وادار می کنند.

اردوغان هفته گذشته با اعزام چهار وزیر خود از جمله وزیر کشور و توسعه به این شهر قول برقراری کامل امنیت و توسعه شهر و امکانات رفاهی آن را داد و از مردم خواست با اراده آزاد خود به پای صندوق های رای بروند.

یالوا دیگر شهر ترکیه بود که نتایج انتخابات شهرداری ها درآن بیش ازهرحوزه دیگر انتخاباتی به چالش کشیده شد.

ˈیعقوب قوچالˈ نامزد حزب حاکم ترکیه در این شهر با اختلاف یک رای بر رقیب خود ˈوفا سلمان ˈاز حزب جمهوری خواه خلق پیروز شد.

با اعتراض بزرگترین حزب مخالف در مجلس ترکیه به نتایج این انتخابات، آرا دوباره شمارش شد و این بار قوچال با اختلاف شش رای بر رقیب خود از حزب حاکم پیروز شد.

در پی اعتراض دو باره حزب حاکم عدالت و توسعه شورای عالی انتخابات با اعلام تخلف در این انتخابات، به لغو و تکرار انتخابات در اول ژوئن حکم داد.

شورای عالی انتخابات ترکیه اعلام کرد که افراد فاقد شرایط در انتخابات این شهر شرکت کرده اند.

خاورم/2011**230**536
کد N313605