رویترز:

مقامات آمریکایی اذعان دارند که بشار اسد ماندنی است

آفریقا و خاورمیانه

خبرگزاری رویترز از اذعان مقامات آمریکایی به ماندن بشار اسد در قدرت در محافل خصوصی خودشان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری انگلیسی رویترز با اشاره به گذشت 3 سال از تحولات سوریه و اینکه در این مدت باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا همواره صراحتا گفته است "بشار اسد" باید برود نوشت: اسد به این زودی ها جایی نمی رود.

در این گزارش آمده است: حتی حالا که دولت آمریکا تلاش دارد کمک های خود به گروه های مخالف میانه روتر دولت اسد را افزایش دهد، مقامات دولت آمریکا در محافل خصوصی خود به این نکته اذعان دارند که بشار اسد به این زودی ها جایی نخواهد رفت.

نویسنده تناقض موجود بین رجزخوانی های عمومی دولتمردان آمریکایی و اظهارات آنها در محافل خصوصی اشان را بیانگر تلاش دولت آمریکا برای سرپوش گذاشتن بر روی مشکلات و پیچیدگی های درگیری های سوریه دانسته است که موجب رویارویی قدرت های جهانی شده است.

همچنین نویسنده مطلب تاکید دولت اوباما برای کمک های محدود به برخی گروه های میانه رو تر در سوریه و همچنین همسایگان این کشور را همزمان بر تاکید این کشور  بر عدم مداخله عمده در سوریه را نشانه نگرانی آمریکا از ورود به یک جنگ دراز مدت دیگر مشابه جنگ های عراق و افغانستان می داند.

یک مقام ارشد آمریکایی که نامش ذکر نشده است با اشاره به اظهارات اوباما درباره ادامه کمک آمریکا به همسایگان سوریه و برخی گروه های مخالف اسد گفت: فکر نمی کنم کسی انتظار تغییر شرایط فعلی در سوریه در آینده نزدیک را داشته باشد.