تاکید نمایندگان پارلمان‌‎های اوگاندا و نیجریه بر حل بحران سوریه از طریق راه حل سیاسی

مجلس

نمایندگان پارلمان‌های اوگاندا و نیجریه تاکید کردند: نمی توان مشکلات سیاسی را از طریق نظامی حل کرد، باید در سوریه صلح بر اساس اصولی که مردم سوریه بر آن معتقد هستند، حاکم شود.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، اولو فالح، رئیس کمیسیون سیاست خارجی پارلمان نیجریه در نوبت عصر دومین اجلاس روسای کمیسیون های سیاست خارجی مجالس کشورهای دوست سوریه با اشاره به اینکه از برقراری دموکراسی از سوریه دفاع و حمایت می کنیم، گفت: امیدواریم مردم سوریه بتوانند رژیم و نظام صلح را بر اساس اصولی که خود بر آن معتقد هستند، بدون دخالت خارجی در این کشور پیاده کنند.

وی افزود: از همه می خواهم با هم متحد باشیم تا به مردم سوریه که خود باید برای سرنوشت خود تصمیم بگیرند، کمک کنیم، باید در سوریه دموکراسی برقرار شود.

به گزارش مهر، همچنین سام اوگنزی ، رئیس کمیسیون سیاست خارجی مجلس اوگاندا در سخنانی در این اجلاس با بیان اینکه خواستار راه حل سیاسی برای بحران سوریه هستیم، تصریح کرد: نمی توان مشکلات سیاسی را فقط از طریق نظامی حل کرد، ما بر اساس سیاست خارجی خود بر صلح و ثبات اهمیت زیادی می دهیم و همچنین نظارت و نفوذ داشتن بر تمام فرآیندهای سیاسی بویژه در کشورهای دوست را بسیار مورد توجه قرار می‌دهیم.

وی با بیان اینکه سوریه در حال حاضر به بحران منطقه ای تبدیل شده است، ادامه داد: ما مخالف هرگونه فعالیت تروریستی در سوریه هستیم بخصوص فعالیت های گروه های تروریست که از سوی ایالت متحده آمریکا حمایت می شوند.

رئیس کمیسیون سیاست خارجی مجلس اوگاندا همچنین افزود: انتخابات ریاست جمهوری در سوریه با مشارکت مردم می تواند کمک زیادی در یافتن راه حل سیاسی داشته باشد.

سام اوگنزی گتری با اشاره به اینکه باید به نظر گروه های اقلیت در سوریه نیز توجه زیادی شود، تصریح کرد: ادامه اقدامات تروریستی در سوریه منجر به بحران منطقه ای خواهد شد. ما به عنوان اعضای پارلمان کشورهایمان وظیفه مبارزه با اعمال ترویستی داریم تا بتوانیم در مجامع بین المللی با اتحاد و همکاری مواضع مشترک خود را اعلام کرده و راه حلی برای سوریه پیدا کنیم.