رئیس کمیسیون سیاست خارجی مجلس سنای مکزیک:

خشونت ها در سوریه تمام شود

مجلس

رئیس کمیسیون سیاست خارجی مجلس سنای مکزیک با اشاره به اینکه بسیاری از کشورها در بحران سوریه دخیل بودند گفت: در این ماجرا سیاست نقش خود را به خوبی ایفا نکرد.

به گزارش خبرنگار مهر، گابریل کوباس بارون رئیس کمیسیون سیاست خارجی مجلس سنای مکزیک در اجلاس روسای کمیسیون سیاست خارجی مجالس کشورهای دوست سوریه که از صبح امروز در تهران در حال برگزاری است با بیان اینکه شکی نیست که در بحران سوریه بسیاری از کشورها دخیل بودند گفت: در این زمینه سیاست نقش خود را ایفا نکرده است، این بحران آوارگان، زخمی ها و مرگ و میرهای بسیاری را منجر شده است.

وی افزود: باید خشونت ها در سوریه تمام شود.

رئیس کمیسیون سیاست خارجی مجلس سنای مکزیک ادامه داد: مهم است که در کل سوریه خلع سلاح کلی ایجاد شده و مداخله خارجی در آن متوقف شود، هر یک از ملل حق تعیین سرنوشت خود را دارند و این امر ،امری مهم به شمار می رود.

بارون گفت: تمام گروه های درگیر در سوریه باید با هم مذاکره و گفتگو داشته و در پی بازسازی سوریه باشند، برای ما بسیار مهم است که شرایط لازم برای صلح در این کشور ایجاد شود.