چاک هیگل وارد کابل شد

آسیا اقیانوسیه

وزیر دفاع افغانستان امروز وارد کابل پایتخت افغانستان شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فاکس نیوز ، چاک هیگل وزیر دفاع آمریکا روز یکشنبه وارد کابل پایتخت افغانستان شد.

ورود وی به افغانستان یک روز بعد از آن صورت می گیرد که کاخ سفید از توافق آمریکا با طالبان برای آزادی نظامی اسیر آمریکایی از سوی این گروه مسلح خبر داد.

هیگل در مسیر خود به پایگاه بگرام از عملکرد ارتش آمریکا در چگونگی آزادی سرباز آمریکایی دفاع کرد.

شایان ذکر است روز گذشته طالبان تنها سرباز آمریکایی اسیر را تحویل نیروهای ویژه آمریکا در شرق افغانستان داد.