در توئیتر مطرح شد؛

نظر ابوطالبی درباره سفر امیر کویت به تهران

سیاست خارجی

سفیر پیشنهادی ایران در سازمان ملل متحد در خصوص سفر امروز امیر کویت به تهران تاکید کرد: این سفر نشان می‌دهد سیاست صرفا از کانال تعاملات Big Brothers عبور نمی‌کند.

به گزارش ایلنا، حمید ابوطالبی در صفحه شخصی خود در توئیتر نوشت: سفر امروز امیر کویت به تهران نشان داد، در میان استراتژی‌های موجود برای ایران درخلیج فارس- سیاست، صرفا از کانال تعاملات Big Brothers عبور نمی‌کند.

کد N313122