با تصویب هیات وزیران؛

آیین نامه تضمین برای معاملات دولتی اصلاح شد

معاملات دولتی

تهران- ایرنا- دستگاههای اجرایی مکلفند سهام مورد تضمین را علاوه بر اقدامات قانونی خود، نزد شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه با اخذ وکالت بلاعزل در فروش به وثیقه خود درآورند.

به گزارش ایرنا از پایگاه اطلاع رسانی دولت، با تصمیم هیات دولت و با الحاق یک تبصره به جزء (3) بند (ه) ماده (3)، آیین نامه تضمین برای معاملات دولتی اصلاح شد.

هیات وزیران بنا به پیشنهاد معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهوری، الحاق متن زیر را به عنوان تبصره جزء (3) بند (ه) ماده (3) آیین نامه تضمین برای معاملات دولتی موضوع تصویب نامه شماره 42956/ت28493ه مورخ 11/8/1382 تصویب کرد.** تبصره- دستگاههای اجرایی مکلفند سهام مورد تضمین را علاوه بر اقدامات قانونی خود، نزد شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه با اخذ وکالت بلاعزل در فروش به وثیقه خود درآورد.** جزء (3) بند (ه) ماده (3) آیین نامه تضمین برای معاملات دولتی

اوراق مشارکت ( بی نام) منتشر شده از سوی وزارتخانه ها، موسسات دولتی، شرکت های دولتی، شهرداری ها و موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی که از سوی دولت یا بانک ها تضمین شده باشد.

این مصوبه در تاریخ 3/3/1393 از سوی معاون اول رییس جمهوری برای اجرا ابلاغ شده است.

سیام(1)1429 ** 1418
کد N312952