یك كارشناس مسائل اقتصادی در گفت‌وگو با ایلنا:

فرستادن زوری مردم به بهشت تفكری شكست خورده است

سیاست داخلی, القای تفكر خاص از طریق دین هزینه های گزافی در پی داشت فرستادن زوری مردم به بهشت تلاشی شكست خورده است

اظهار نظر رئیس جمهور تاکید بر شکست خورده بودن تفكری است که در هشت سال‌ گذشته هزینه‌های زیادی را به لحاظ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به کشور تحمیل کرد.


                           

یک کار‌شناس مسائل اقتصادی گفت: تلاش برای فرستادن زوری مردم به بهشت هزینه‌های گزاف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را به مردم و جامعه تحمیل می كند.

حسین راغفر کار‌شناس مسائل اقتصادی در گفت‌و‌گو با خبرنگار ایلنا در خصوص اظهارات اخیر رئیس جمهور مبنی بر اینکه نمی‌توان مردم را با زور به بهشت فرستاد، گفت: این بیانات در قرآن نیز به صراحت آمده است زیرا انسان‌ها اختیاراتی دارند و در انتخاب دین نیز مختارند بنابراین اگر پاداشی نیز داده شود بر حسب انتخاب آگاهانه خواهد بود.

وی افزود: اظهار نظر رئیس جمهور تاکید بر شکست خورده بودن تفكری است که در هشت سال‌ گذشته هزینه‌های زیادی را به لحاظ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به کشور تحمیل کرد.

راغفر با اشاره به اینکه افرادی در صدد القای تفکری خاص از راه دین به مردم بوده‌اند، خاطرنشان کرد: این اقدامات آسیب‌های غیر قابل جبرانی را به لحاظ اجتماعی و فرهنگی و هزینه‌های گزاف اقتصادی را منجر شد در حالی که این افراد نمی‌دانند از طریق نظام اجبار هیچ اقدامی منتج به نتیجه نمی‌شود بلکه باید با آگاهی و اختیار صورت گیرد.

وی تاکید کرد: اگر فضایی ایجاد شود که امکان نقد و بررسی تمامی مقولات فرهنگی وجود داشته باشد آرای متعدد و نظرات عالمانه شنیده شده و مردم نیز با آگاهی انتخاب خواهند کرد و این روند برای جامعه و فرهنگ مفید‌تر خواهد بود.
                       
کد N312821