مقام اروپایی: اعضای اتحادیه اروپا باید به اصلاحات مالی پایبند باشند

رشد اقتصادی

تهران-ایرنا-ˈایوس مرشˈ عضو هیات مدیره بانک مرکزی اروپا گفت : سیاستمداران اروپایی نباید تلاش های خود را برای کارآمدی بیشتر اقتصاد و اجرای قوانین بودجه ای رها کنند.

به گزارش روزیکشنبه خبرگزاری رویترز از فرانکفورت، با برگزاری انتخابات پارلمان اروپا از پنج شنبه (22تا 25ماه مه) در28 کشور عضو این اتحادیه و رای مردم به احزاب اروپاستیز و راستگرای افراطی همچنین پیروزی این احزاب در فرانسه، انگلیس و دانمارک سران سیاسی این کشورها با سوالات دشواری درمورد روند آینده ادغام اروپا مواجه اند.

مرش عضو یکی از هیات مدیره بانک مرکزی اروپا گفت:حرکت برای اصلاحات ساختاری همین حالا بسیارمهم است و باید آنچه را در سال 1999 آغاز شد به انجام برسانیم و موفقیت منطقه یورو را نشان دهیم. درغیر این صورت در روند فعلی مقابله با اصلاحات من شاهد احتمال بسیار مهم هستم که رشد اقتصادی در منطقه یورو روند نزولی را آغاز کند. به همین دلیل است که حرکت به سمت جلو با اصلاحات ساختاری مهم است.

مرش یادآور شد: ما برای تثبیت وضعیت اقتصادی منطقه یورو و اتحادیه مالی و بانکی و دیگر اصلاحات اقدامات بسیاری انجام داده ایم، اما اکنون باید راه هایی را بیابیم که تثبیت اقتصادی در منطقه یورو را افزایش دهد.

این عضو هیات مدیره بانک مرکزی اروپا گفت: رای دهندگان در اروپا در مجموع به سیاستمداران این پیام را دادند و اکنون ما از اکثریت در پارلمان اروپا برخوردار هستیم، اگر ما از این فرصت استفاده نکنیم ممکن است فرصت دیگری به دست نیاید.

اروپام**9157 ** 1064
کد N312786