رئیس کمیسیون سیاست خارجی مجلس سودان:

کشورهای استبدادی صحنه گردان بحران سوریه اند

مجلس

رئیس کمیسیون سیاست خارجی مجلس سودان مسئله سوریه را یکی از چالش های بزرگ کشورهای طرفدار صلح خواند و گفت: کشورهای استبدادی صحنه گردان بحران سوریه هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، در دومین اجلاس روسای کمیسیون های سیاست خارجی مجالس کشورهای دوست سوریه، محمد یوسف عبدالله رئیس کمیسیون سیاست خارجی سودان علت جنگ در جهان را طمع ورزی های استعمارگران خواند و گفت: استعمارگران می خواهند در نقاط مختلف دنیا فتنه انگیزی کرده و موقعیت های استراتژیک به دست آورند و کشورهای دیگر بهای این سیاست های غلط را بپردازند.

رئیس کمیسیون سیاست خارجی سودان گفت: سوریه نیز در این راستا بهای سنگینی پرداخته است و همچنان برای مقابله با خشونت، خون های مردم این کشور جاری است.

وی با بیان اینکه مسئله سوریه یکی از چالش های بزرگ کشورهای طرفدار صلح است، اظهار داشت: کشورهای استعماری صحنه گردان چنین توطئه هایی هستند و ملت سوریه باید پایداری کند. دشمنان تلاش دارند تا میان سوریه و سایر کشورهای همسایه اش آتش افروزی کنند.

محمد یوسف عبدالله تاکید کرد: سودان در اتحادیه عرب اعلام کرد باید میان طرف های درگیر در سوریه میانجی گری کرد و باید این بحران به صورت سیاسی و صلح آمیز حل شود.

وی با تاکید بر اینکه حمایت از صلح در سوریه به معنای حفظ کرامت و شرف یک ملت است، گفت: بر اساس منشور سازمان ملل نباید کشورهای استعمارگر در امور داخلی سایر کشورها دخالت کنند.