دعوت رئیس مجلس سوریه از برخی کشورها برای حضور در روند انتخابات این کشور

مجلس

رئیس مجلس خلق سوریه از کشورهای حاضر در اجلاس روسای کمیسیون های سیاست خارجی مجالس کشورهای دوست سوریه دعوت کرد تا با حضور در این کشور، روند انتخابات را همراهی کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، بیانیه جهاداللحهام رئیس مجلس سوریه در حاسیه اجلاس روسای کمیسیون های سیاست خارجی کشورهای دوست سوریه در تهران توزیع شد.

رئیس مجلس خلق سوریه در این پیام از کشورهای دوست حاضر در این نشست دعوت کرده است تا برای همراهی و حضور در روند برگزاری انتخابات به سوریه سفر کرده و در این کشور حضور داشته باشند.

در این دعوتنامه آمده است از کشورهای دوست حاضر در این نشست از طرف جهاد اللحام رئیس مجلس خلق سوریه که مسئول برگزاری انتخابات در سوریه می باشد و همچنین از طرف کمیته هفت نفره قضات در انتخابات سوریه برای سفر به سوریه و همراهی و حضور در روند انتخابات دعوت به عمل می آید.