پاسخ شورای نگهبان به استعلامات رییس دیوان عدالت اداری

دیوان عدالت اداری

تهران- ایرنا- شورای نگهبان در پاسخ به چهارنامه رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری، اقدامات دستگاه های اجرایی در زمینه آنکالی و مطب خصوصی، آیین نامه اجرایی مدارس،بخشنامه وزارت صنعت و دستورالعمل سازمان راهداری را خلاف شرع ندانست.

به گزارش روز یکشنبه ایرنا از اداره کل روابط عمومی شورای نگهبان، متن کامل پاسخ فقهای شورای نگهبان به نامه های وارده از سوی رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شرح زیر است:** آنکالی و مطب خصوصی

رییس محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و تحیت

عطف به نامه شماره 9000/210/156569/200 مورخ 1392/12/3 ؛ موضوع صورتجلسه مورخ 1391/6/20 هیات رییسه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی،درمانی تبریز در جلسه مورخ 1393/02/10 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و خلاف موازین شرع شناخته نشد.

توضیح این که آن چه شاکی خواستار ابطال آن است در واقع بند اول و صدر صورتجلسه مورخ 1391/6/20 هیأت رییسه دانشگاه علوم پزشکی تبریز است و همان گونه که در بند دو دفاعیه جوابیه دانشگاه به شماره 5/40158 مورخ 1392/5/23 آمده است شکایت امثال شاکی باید همیشه بصورت انکالی در اختیار دانشگاه باشد و این معنی با تأسیس مطب خصوصی ناسازگار است و در نهایت امر – به موجب بند 3 – تصمیم فعلی دیگری در مورد شاکی گرفته نشده است بلکه به معاونت درمان دانشگاه مأموریت داده شده است که موضوع را مجدداً بررسی و طرح پیشنهادی خود را اعلام نماید و مجرد این مأموریت مسقط حقی از شاکی نیست. بنابراین وجهی برای خلاف شرع دانستن صورتجلسه مزبور نیست.

البته در مورد این که از جهات دیگر حقی از ایشان ضایع شده است یا خیر مبتنی بر این است که آیا قانون شامل این شخص می گردد یا خیر؟ و تشخیص این مطلب بر عهده دیوان محترم عدالت اداری است.*** دستور العمل وزارت آموزش و پرورش

رییس محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و تحیت

عطف به نامه شماره 9000/210/162577/200 مورخ 1392/12/14 ؛ موضوع ماده 77 آیین نامه اجرایی مدارس، در جلسه مورخ 1393/02/10 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذیل اعلام می گردد:

نظر به اینکه ماده مورد شکایت، دستورالعمل وزارت آموزش و پرورش به کارکنان خود است تا بر اساس آن عمل کند، این ماده به عنوان دستورالعمل خلاف موازین شرع شناخته نشد.*** بخشنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت

رییس محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و تحیت

عطف به نامه شماره 9000/210/7578/200 مورخ 1393/01/31 ؛موضوع بخشنامه شماره ص/م/6684 مورخ 1390/11/23 وزارت صنعت، معدن و تجارت ، در جلسه مورخ 1393/03/07 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و خلاف موازین شرع شناخته نشد.*** دستورالعمل سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای

رییس محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و تحیت

عطف به نامه شماره 9000/210/162575200 مورخ 1392/12/14 ؛ موضوع تبصره بند 9 ماده 2 دستورالعمل شماره 140867/71 مورخ 1391/12/19 ریاست سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور، در جلسه مورخ 1393/03/07 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و خلاف موازین شرع شناخته نشد.

سیام(1)1429**1336
کد N311784