ابهام شورای نگهبان بر طرح اجازه انعقاد کار معین با بازرسان حوزه بازار

کار معین,بازار

تهران- ایرنا- شورای نگهبان بر طرح دوفوریتی اجازه به وزارت صنعت، معدن و تجارت برای انعقاد قرارداد کار معین با بازرسان شاغل در حوزه نظارت بر بازار ابهام گرفت.

به گزارش ایرنا از اداره کل روابط عمومی شورای نگهبان، طرح دوفوریتی اجازه به وزارت صنعت، معدن و تجارت برای انعقاد قرارداد کار معین با بازرسان شاغل در حوزه نظارت بر بازار مصوب جلسه مورخ چهارم خرداد ماه 1393 مجلس شورای اسلامی در شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

در نظر شورای نگهبان آمده است: «ماده واحده از این حیث که تاریخ و مدت تمدید را مشخص ننموده و همچنین معلوم نیست که برای ردیف مرقوم محل مصرف دیگری در نظر گرفته شده یا خیر؟ و اینکه چه مبلغ از این ردیف باقی است و آیا مبلغ باقی مانده کفایت هزینه پیش بینی را می نماید یا خیر؟ ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.»** ماده واحده

به وزارت صنعت، معدن و تجارت( سازمان های استانی و سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان) اجازه داده می شود در سقف سه هزار و 500 نفر بازرس به صورت قرارداد کار معین با تامین از ردیف اعتباری 17-5500000 بودجه سال جاری جهت اجرای طرح های نظارتی دولت و کنترل بازار در مجموعه کشور نسبت به تمدید قراردادهای قبلی و جایگزینی آن ها بدون هزینه جدید اقدام نماید.

سیام(1)1429 ** 1418
کد N311747