روزنامه نگار اندونزیایی:

امام خمینی (ره) در اندیشه مردم اندونزی ماندگار است

کد N311624