تصویب چارچوب کلی فرآیند مدیریت راهبردی فضای مجازی کشور

دولت

در جلسه شورای عالی فضای مجازی به ریاست روحانی رئیس جمهور چارچوب کلی فرآیند مدیریت راهبردی فضای مجازی کشور تصویب شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، چارچوب کلی فرآیند مدیریت راهبردی فضای مجازی کشور در جلسه روز شنبه شورای عالی فضای مجازی به ریاست دکتر حسن روحانی رییس جمهوری، مورد بررسی قرار گرفت و با اجماع به تصویب رسید.

اقدامات دارای فوریت فضای مجازی کشور پیش از این در ۲۷ موضوع کلان در مرکز ملی فضای مجازی و براساس اسناد بالا دستی تدوین شده و در این جلسه شورا از سوی اعضاء مورد بحث قرار گرفت و در نهایت با اجماع اعضا، چارچوبی کلی برای نحوه تدوین برنامه‌ها، اهداف و متولیان اجرایی این ۲۷ موضوع از قبیل نقاط تبادل ترافیک، ضد بدافزار، بازی‌های رایانه‌ای و آی‌پی‌مدیا به تصویب رسید.