نامزد ریاست جمهوری سوریه در گفتگو با خبرنگار اعزامی مهر:

انتخابات نقطه پایانی بحران سوریه است/ ایران و سوریه بخش مهم معادلات منطقه‌ای هستند