بشار اسد:| 172437

قدرت هر کشوری در قدرت ملتش نهفته است

سیاسی

قدرت هر کشوری در قدرت ملت آن نهفته است و اگر حس ملی والا نبود سوریه نمی توانست ایستادگی کند و همه طرح هایی که در خارج علیه این کشور چیده می شود را نقشه بر آب کند.

«بشار اسد»رئیس جمهوری سوریه تاکید کرد که قدرت هر کشوری در قدرت ملت آن کشور نهفته است.

به گزارش ایلنا به نقل از سانا،اسد امروز-شنبه-با بزرگان شهر دمشق که در آشتی ملی در مناطق مختلف شرکت داشتند دیدار کرد.

در این دیدار ریس جمهوری سوریه تاکید کرد که دمشق دارای نقشی تاریخی و تمدنی نه فقط برای سوریه بلکه برای جهان عرب و اسلامی است.

وی افزود که دمشق در طول تاریخ در برابر همه اشغالگران ایستادگی کرد و به فضل بصیرت ساکنان آن اکنون در برابر هجمه تروریستی که سوریه در معرض آن قرار دارد،ایستادگی می کند.

اسد در این دیدار تصریح کرد که قدرت هر کشوری در قدرت ملت آن نهفته است و اگر حس ملی والا نبود سوریه نمی توانست ایستادگی کند و همه طرح هایی که در خارج علیه این کشور چیده می شود را نقشه بر آب کند.

 

کد N311414