نماینده ائتلاف دولت قانون:

تعداد کرسی های ائتلاف دولت قانون به 145 عدد رسیده است

آفریقا و خاورمیانه

یکی از نمایندگان ائتلاف دولت قانون از رسیدن کرسی های این ائتلاف به 145 کرسی و پیوستن تشکلات دیگر به آن ظرف روزهای آینده خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه النهرین، محمد الصیهود نماینده عضو ائتلاف دولت قانون گفت: همه شواهد حکایت از آن دارد که نوری المالکی نامزد ائتلاف دولت قانون برای پست نخست وزیری است و وی نخست وزیر آینده خواهد شد.

این نماینده ائتلاف دولت قانون اعلام کرد: تشکل های سیاسی تا به حال نامزدی معرفی نکرده اند و اعتراض آنها به نخست وزیر کنونی به سبب فشار سیاسی است.

وی افزود: ائتلاف دولت قانون 145 کرسی دارد و ظرف روزهای آینده کرسی های جدید برای ایجاد تشکل بزرگ به دست خواهد آورد و این حق را خواهد داشت که دولت اکثریت سیاسی با حضور شیعیان، سنی ها،کردها و ترکمن ها تشکیل دهد.

الصیهود بدون اینکه به اسامی تشکل ها و نمایندگانی که ائتلاف دولت قانون را مورد حمایت قرار داده اند اشاره ای کند بیان کرد: دولت قانون برنامه ای شامل راه حل برای همه بخش های سیاسی، اقتصادی و امنیتی دارد و همه حامیان ائتلاف حامی این برنامه هستند.