بشار اسد:

قدرت هر کشوری نشات گرفته از ملت آن است

آفریقا و خاورمیانه

رئیس جمهوری سوریه در دیدار با تعدادی از افراد سرشناس شهر دمشق که در تلاش های آشتی ملی نقش بسزایی داشته اند قدرت هر کشوری را برگرفته از ملت آن دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری سوریه، بشار اسد در دیدار تعدادی از بزرگان و چهره های سرشناس این شهر که در تلاش های آشتی در مناطق مختلف آن سهیم بوده اند گفت: شهر دمشق که در برابر مهاجمان در طول تاریخ پایداری کرده است به پشتوانه هوشیاری و آگاهی ساکنان آن علیه هجمه تروریستی علیه سوریه ایستاد.

رئیس جمهوری سوریه بیان کرد: قدرت هر کشوری برگرفته از قدرت مردم آن است. اگر حس مردمی عالی نبود سوریه نمی توانست پایداری کند و همه طرح های هدایت شده از خارج را خنثی کند.