چه دلیلی موجب شده که رسیدگی پرونده فساد مدیر سابق تامین اجتماعی معطل بماند؟

مجلس شورای اسلامی

اوایل زمستان سال گذشته گزارش هیات تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی در قالب شکایت به قوه قضاییه واصل شد.پیش از آن نیز در آذرماه سال 1392 شکایت اینجانب به اتفاق دو نفر از همکاران ، اصالتا و وکالتا از ناحیه چند کارگر به دادسرای عمومی و انقلاب تهران، تقدیم گردید.
این شکایت حکایت از بروز اختلاس و تصرف غیر قانونی و خیانت در امانت توسط آقای س.م ،مدیر سابق آن سازمان داشت.
در همین ایام همچنین سازمان بازرسی کشور نیز با استقرار دفتر ویژه در سازمان تامین اجتماعی به شکایات مطروحه و بازرسی های معموله اقدام نمود.
از طرفی به موجب ماده 107 قانون تامین اجتماعی به شکایات مطروحه خارج‌از نوبت رسیدگی خواهد شد و قوه قضاییه نیز تا سه ماه پس از دریافت گزارش از مجلس مهلت رسیدگی دارد.
این تاخیر ظاهری در رسیدگی مایه پرسش موکلین و مردم گردید که لازمست بعرض برسانم:
1- اینجانب و همکارانم لااقل هفته ای یکبار برای رسیدگی و بررسی آخرین وضعیت پرونده به شعبه 15 بازپرسی دادسرای کارکنان دولت که مرجع رسیدگی به اتهامات مدیر سابق سازمان تامین اجتماعی است ، سرکشی می کنیم.
2- بازپرس پرونده با گماشتن گروه ویژه نسبت به رسیدگی و جمع آوری دلایل اهتمام خاص دارد.
3- ضابطین دادگستری با حجم وسیعی از پرونده های مطروحه درباره اتهامات این فرد مواجهند .
4- چندین بار گزارش های جدیدی درباره این پرونده واصل گردیده که رسیدگی به همین گزارشها موجب معطل شدن ظاهری پرونده شده است.
5- این پرونده از چهار سو مورد پیگیری است . اول : اینجانب و همکارانم ، اصالتا و وکالتا از گروهی از کارگران و کارفرما. دوم : مجلس شورای اسلامی . سوم: دادستان بعنوان مدعی العموم. چهارم: سازمان بازرسی کل کشور
بنابراین بعنوان اصیل و وکیل شکات این اطمینان خاطر داده می شود پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی با نظارت کافی و اهتمام مقام قضایی در حال رسیدگیست.
مصطفی ترک همدانی
وکیل دادگستری
کد N311090