نظامی آمریکایی که به افغانستان رفت و شیفته ضرب‌المثل‌های ایران شد

یک سروان نیروی دریایی آمریکا که برای ماموریتش به افغانستان رفته بود، آنجا شیفته ضرب‌المثل‌های فارسی شد و کتابی از این ضرب‌المثل‌ها نوشت که در همین ماه‌های گذشته به بیش از ۴۰ زبان ترجمه شده است.

نظامی آمریکایی که به افغانستان رفت و شیفته ضرب‌المثل‌های ایران شدیک سروان نیروی دریایی آمریکا که برای ماموریتش به افغانستان رفته بود، آنجا شیفته ضرب‌المثل‌های فارسی شد و کتابی از این ضرب‌المثل‌ها نوشت که در همین ماه‌های گذشته به بیش از ۴۰ زبان ترجمه شده است.

ادوارد زلم، این نظامی آمریکایی، می‌گوید این یک فعالیت شخصی و خیریه بوده و خواسته علاقه‌اش به این ضرب‌المثل‌ها را با دیگران به اشتراک بگذارد.

 

 

 

 

منبع: بی بی سی فارسی

49261

کد N310748