گزارش خبرنگار اعزامی مهر به سوریه-2

تصاویری از شهر دمشق در آستانه انتخابات ریاست جمهوری سوریه