به دعوت دکتر لاریجانی؛

رییس مجلس سنگاپور 17 خرداد به تهران سفر می‌کند

ریس مجلس سنگاپور قرار است در این سفر چهار روزه ضمن دیدار با دکتر لاریجانی رئیس مجلس و رئیس و اعضای گروه دوستی پارلمانی ایران – سنگاپور، با برخی از مقامات کشور دیدار و گفت‌وگو کند.

حلیمه یعقوب، رئیس مجلس سنگاپور شنبه ۱۷ خرداد به تهران سفر می‌کند.

به‌ گزارش ایلنا، حلیمه یعقوب، رئیس مجلس سنگاپور به دعوت دکتر علی لاریجانی رییس مجلس در راس هیاتی پارلمانی روز شنبه ۱۷ خرداد به تهران سفر می‌کند.

رئیس مجلس سنگاپور قرار است در این سفر چهار روزه ضمن دیدار با دکتر لاریجانی رئیس مجلس و رئیس و اعضای گروه دوستی پارلمانی ایران – سنگاپور، با برخی از مقامات کشور دیدار و گفت‌وگو کند.

حلیمه یعقوب نخستین بانوی مسلمان سنگاپوری است که به این سمت برگزیده شده و دیدار وی از تهران نیز اولین دیدار رئیس مجلس سنگاپور از ایران خواهد بود.

کد N310476