وزیر کار در همایش «کار و محرومیت در گفتمان امام(ره)»:

تنها راه مبارزه با فساد، فقرزدایی و مستضعف زدایی است

وزیر کار کابینه یازدهم

وزیر کار تعاون و رفاه اجتماعی در همایش کار و محرومیت در گفتمان امام این سوال را مطرح کرد که چرا دو مفهوم کار و محرومان را باید با هم دید.

وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی در همایش «کار و محرومیت در گفتمان امام(ره)» این سوال را مطرح کرد که چرا دو مفهوم کار و محرومان را باید با هم دید.

به گزارش خبرنگار ایلنا، «علی ربیعی» اولین گام برای محرومیت زدایی را داشتن شغل مناسب دانست و گفت: همانقدر که اشتغال مناسب در زدودن محرومیت موثر است از دست دادن شغل پایدار هم در محرومیت اثر دارد.

وی ادامه داد: مواضع امام(ره) در خصوص کارگران نشان می‌دهد در گفتمان امام(ره) واژه مستضعف معنی خاصی دارد.

ربیعی با بیان اینکه مستضعف در گفتمان به فرد «به‌ضعف کشیده شده» گفته می‌شود و با «ضعیف» فرق دارد، افزود: این همان گفتمان مدرنی است که دست‌یابی به فرصت‌های برابر اجتماعی نامیده می‌شود.

وزیر کار ادامه داد: «استضعاف» مختص قشر محروم نیست، مثلاً سرمایه‌داری که ثروت حلال زیادی دارد و موانعی پیش روی خود برای کارآفرینی دارد نیز نوعی مستضعف است و به همین ترتیب کارگری که می‌تواند مولد باشد و برای استقلال کشور و تامین معاش خانواده ‌اش تلاش کند و به حق و حقوقش نمی رسد، مستضعف است. پس مفهوم استضعاف دال بر عدم امکان رشد همه جانبه است.

وی با بیان اینکه سه مفهوم کار، محروم و مستضعف در گفتمان امام(ره) نهفته است تصریح کرد: فساد یکی از مهمترین ریشه‌های محرومیت و استضعاف است، فساد انگیزه را برای کار خلاق از بین می‌برد و منابع مالی و غیر مالی را مصرف می‌کند و ناشایستگان را به جای شایستگان در مناصب می گمارد.

وی تنها راه محرومیت زدایی را فساد ستیزی اعلام کرد و گفت: تنها راه مبارزه با فساد، فقرزدایی و مستضعف زدایی است وقتی 800 میلیارد دلار درآمد وارد کشور می‌شود اما نرخ اشتغال و رشد اقتصادی منفی و تولید افزایش پیدا نکرده تنها یک نتیجه می‌توان گرفت و آن وجود فساد ساختاری گسترده است این عملکرد هیچ تناسبی با گفتمان امام خمینی(ره) ندارد.

ربیعی در تشریح جامعه آرمانی امام(ره) خاطرنشان کرد: جامعه ای که رهبر انقلاب می‌خواست جامعه‌ای مبتنی بر کار و تولید بود و این جامعه  همواره در مقابل جامعه‌ای که متکی به رانت و در‌آمد نفت است.

به گفته وزیر کار حرمت کارگر تنها در جامعه‌ای حفظ می‌شود که تولید اساس آن باشد و تنها در جامعه‌ای که مرهون کارگر است عزت او حفظ می‌شود.

کد N310166